Úradná tabuľa - Obec Hontianska Vrbica 

Návrh VZN obce č. 12,o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Obsah dokumentu


Prílohy