Na žiadosť  žiadateľa môže hlavné mesto a obec, povoliť vyhradenie parkovacieho miesta na miestnej komunikácií.

Príslušný cestný správny orgán určí použitie dopravného značenia pre vyhradené parkovanie.


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017

Žiadosť o povolenie vyhradeného parkovania

Poplatky

Každé mesto a obec môžu mať stanovené vlastné poplatky

Kompetencie

Súvisiace služby

Životné situácie