Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Hontianska Vrbica
Hontianska Vrbica č. 267
935 55 Hontianska Vrbica


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:00

Obec Hontianska Vrbica
Hontianska Vrbica č. 267
935 55 Hontianska Vrbica

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 36 7789321

Web: http://www.hontianskavrbica.sk

E-mail: starosta@hontianskavrbica.sk

IČO: 00306975

DIČ: 2021023565

Bankové spojenie

IBAN: