Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, sa poskytuje na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti neverejného poskytovateľa.


Dátum zverejnenia: 21.06.2016

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017