Dostupné služby oblasť: Sociálna pomoc - Odkázanosť na pomoc

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. Služba je určená pre registrované právnické osoby poskytujúce sociálne služby.

Poskytovanie prepravnej služby

Prepravná služba je sociálnou službou, ktorá je poskytovaná alebo jej poskytovanie je zabezpečované obcou pre občanov.